Dumansız Organize Sanayi Alt-Üst Yapı Düzenlemeleri

Girişimcilik Kuluçka Merkezi

Lojistik Köyü

TBB Akademi (Business School)

Tekirdağ Co-op (Çiftçi Kooperatif Modeli)

Tekirdağ Kümelenme Modeli (Küçük Esnaf Koruma Programı)

Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi (TORSAB)

3 farklı noktada Tekirdağ İhracatı Destekleme Merkezi (TİDEM)

3 farklı noktada Tekirdağ Yönetim Danışmanlığı Merkezi (TEYDAM)

TekirdagStore (Yerel Ürün Perakende Noktaları) & 20 Adet