Akıllı Tarım Modeli Stratejik Planı

Arıcılık Kovan Desteği

Arıcılık Endüstrisi Stratejik Planı

Balıkçılık Endüstrisi Stratejik Planı

Entegre Et Tesisi

Seracılık Endüstrisi Stratejik Planı ve Uygulamaları

50 Sulama Göleti

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

Tekirdağ Ekolojik Çiftlik ve Organik Pazar AŞ (TEÇOP)